Zmluvné podmienky
 I. Úvod

Cestovná agentúra ESSO Tour sa zaoberá autorizovaným predajom zájazdov cestovných kancelárií a ich predajom prostredníctvom internetu. S jednotlivými cestovnými kanceláriami má cestovná agentúra uzatvorené riadne zmluvy o predaji zájazdov.

Spolupracujeme s renomovanými cestovnými kanceláriami, ktoré sú poistené proti úpadku.

II. Objednávka zájazdu

Každý zákazník si môže objednať ľubovoľný zo zájazdov ponúkaných partnerskými cestovnými kanceláriami, prípadne aj viac zájazdov ako možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd. V prípade, že nedôjde k inej dohode alebo ak zákazník v poznámke objednávky sám neurčí prioritu objednávok, cestovná agentúra rezervuje zájazdy podľa došlého poradia a pri prvej úspešnej rezervácii činnosť ukončí.

Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, e-mail, sú neúplné, alebo rozporuplné a to aj bez odpovede zákazníkovi. Cestovná agentúra si tiež vyhradzuje právo na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise informácii o zájazde.

III. Vybavenie objednávky – rezervácia a cestovná zmluva

Po prijatí objednávky z formulára vykoná cestovná agentúra rezerváciu zájazdu v organizujúcej cestovnej kancelárii. V prípade, že to nie je možné, cestovná agentúra urýchlene kontaktuje zákazníka telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo správou SMS.

Pri úspešnej rezervácii u cestovnej kancelárie zasiela cestovná agentúra zákazníkovi vyplnenú cestovnú zmluvu k jej podpisu a pokyny k zaplateniu zálohy na zájazd, respektíve plnej úhrady za zájazd prostredníctvom e-mailu, prípadne faxu či ako poštovnú zásielku.

Cestovná agentúra nie je zodpovedná za následky spôsobené uvedením chybných údajov pri vyplnení cestovnej zmluvy. Súčasne odovzdáva osobne, prostredníctvom e-mailu, alebo zasiela ako poštovnú zásielku cestovná agentúra zákazníkovi  Všeobecné zmluvné podmienky danej cestovnej kancelárie a doklad o poistení  danej cestovnej kancelárie proti úpadku.

Zákazník je povinný zaslať podpísanú zmluvu obratom do cestovnej agentúry. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku určuje organizujúca cestovná kancelária, tieto sú pre zákazníka záväzné a cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z oneskorenej platby (zo strany cestovnej kancelárie môže dôjsť ku stornu rezervácie alebo zájazdu).

Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy. Originál cestovnej zmluvy cestovná agentúra zasiela poštou na adresu, ktorú uvedie zákazník na tento účel.

IV. Platba za zájazd

Za bežné zájazdy, ktoré sú objednané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50% z jeho plnej ceny. Následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zostatok sumy do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu Last Minute a zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí zákazník jednorázovo v plnej výške ceny zájazdu na účet cestovnej agentúry, prípadne priamo na účet danej cestovnej kancelárie.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení Last Minute zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa cestovná zmluva nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

V. Cestovné doklady

Potrebné doklady, napr. vouchery, letenky a pod., obdrží zákazník od cestovnej agentúry alebo danej cestovnej kancelárie. Spôsob obdržania závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť.

Pokyny na cestu cestovnej kancelárie sa spravidla posielajú týždeň pred odchodom a letenky sú zákazníkovi spravidla odovzdávané až pred odletom na letisku.

VI. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u tamojšieho partnera danej cestovnej kancelárie (hotel v zahraničí a podobne). V takomto prípade je cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu vo výške až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej cestovnej kancelárie.

V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, záloha sa neracia, ak si zákazník vyberie iný zájazd.

VII. Storno podmienky a reklamácie

Na storno podmienky a reklamácie sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky danej cestovnej kancelárie, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený.

Cestovná agentúra ESSO Tour si neúčtuje žiadne storno poplatky ani nevybavuje reklamácie.NEZABUDNITE!


Podmienky, za ktorých sa uskutočňuje zájazd sa vždy riadia všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje.

Ich súčasťou sú i podmienky, za ktorých môže dôjsť ku stornovaniu objednávky.